AML-i ohvitseride täiskursus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise spetsialisti (AML ohvitseri) koolituskursuse kirjeldus

 

Koolituskursus on kavandatud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste teadmiste ja oskuste pakkumiseks, mis on vajalikud rahapesu tõkestamise ohvitseri ülesannete täitmiseks vastavalt kehtivate seaduste kõrgetele standarditele ja nõuetele.

 

Rahapesu tõkestamine on reguleeritud nii kõrgeimal rahvusvahelisel kui ka üksikute riikide tasandil. Sel põhjusel antakse sellel kursusel uurimus kohaldatavatest rahvusvahelistest standarditest, eriti FATF-i soovitustest. Samuti on kursusel Euroopa Liidu tasandil rakendatud rahapesuvastaste normide täielikumaks mõistmiseks ette nähtud praegustes EL-i direktiivides sätestatud põhimõtete uurimine. Siseriikliku regulatsiooni näitena võeti näidiseks vastu kehtiv Eesti seadusandlus. Eesti on nõuetekohaselt rakendanud kehtivaid rahvusvahelisi standardeid, samuti virtuaalvääringu tehingute õiguslikke põhimõtteid. Kehtivaid Eesti õigusakte eristab õigusliku regulatsiooni olemasolu uutes ja asjakohastes finantsäri valdkondades.

 

AML-i ohvitseride koolituskursus võib olla huvitav nii neile, kes soovivad alustada tööd rahapesu vastases valdkonnas, kui ka juba töötavatele spetsialistidele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi süvendada.

 

Koolituse eesmärk on anda lisaks rahapesuvastase võitluse teoreetilistele teadmistele ka praktilisi oskusi andmete kogumisel ja hindamisel ebaseadusliku tegevuse ohtude olemasolu kohta. Kursuse raames tutvustatakse osalejatele ka uusi kaasaegseid lahendusi rahapesu vastases võitluses, praeguseid IT-süsteeme, andmebaase ja muid tööriistu, mille kasutamine võimaldab AML-i ametnikul tegutseda kiiresti ja tõhusalt.

 

Meie õpetajad on praktiseerivad spetsialistid, kes on valmis oma kogemusi jagama. Kursuse programm on mõeldud materjali kõige mugavamaks assimileerimiseks ja sisaldab nii klassiruumis toimuvat tööd loengute vormis, materjalide iseseisvat uurimist kui ka praktilisi harjutusi ja kaasaegsete IT-lahenduste töö tutvustamist rahapesu vastases võitluses.

 

Koolituskursuse lõppedes sooritavad kõik õpilased kohustusliku eksami õpitud materjali tundmiseks. Eksam koosneb teoreetilistest küsimustest ja praktilistest ülesannetest.

 

Kursuse edukal läbimisel saab osaline vastava tunnistuse.


Moodul 1. KYC protseduur

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Moodul 2. AML-poliitika

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Moodul 3. Rahvusvahelised standardid

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Moodul 4. Riigisisene reguleerimine

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Moodul 5. Rahvusvahelised sanktsioonid

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Moodul 7. Kaasaegsed IT-lahendused

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Moodul 8. AML-ohvitseride vastutus

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Moodul 9. Praktikum

Kestus: 4 akadeemilist tundi