Rahvusvahelised standardid

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Moodul sisaldab teavet rahvusvaheliselt kohaldatavate rahapesuvastaste standardite kohta, sealhulgas nii kogu maailmas kehtivad põhimõtted kui ka ELis vastuvõetud määrused. Lisaks käsitletakse moodulis isikuandmete kaitse Euroopa standardeid.