AML-ohvitseride vastutus

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Selles moodulis kirjeldatakse üksikasjalikult AML-i ohvitseri ametnikele kehtivate Eesti õigusaktidega kehtestatud kohustuste täitmata jätmise võimalikke tagajärgi.