AML-poliitika

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Moodulis käsitletakse üksikasjalikult rahapesuvastase võitluse valdkonnas kohaldatavaid standardeid, sealhulgas kliendi identiteedi tuvastamise ja kontrollimise korda; võimalike riskitegurite tüübid ning riskianalüüsi ja riskijuhtimise metoodika.