Õppekursuse eest tasumise tingimused ja kord

1. Õppetasu maksmise tingimused lepitakse kokku DKLex ACADEMY OÜ ja tellija vahelises lepingus.  

2. Koolituse eest tasumine toimub enne koolitamise algust. 

3. Arves märgitud maksetähtajaga viivitamisel on DKLex ACADEMY OÜ-l õigus keelduda koolitamise osutamisest.  

4. Tundidest või loengutest puudumine ei vähenda koolitamise hinda. 

5. Koolitamise eest tasumine toimub DKLex ACADEMY OÜ poolt esitatud arve (arvete) alusel.

6. Koolituste arve peab esitama maksjale eelnevalt kooskõlastatud viisil.