Kvalifikatsiooni tõstmise kursuseid lugevate õppejõudude kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Õppejõud peavad omama erialast kõrgharidust või olema aktiivsed õpetatavas valdkonnas ja omama vastavat kinnitatud kogemust. 

2. Iga kursuse lõpus palutakse osalejaid avaldada oma arvamust nende kvaliteedi kohta. See võimaldab hinnata rahuldatust kursuse korraldamisega, õpikeskkonnaga, õppejõududega, õppekava sisu ja ammendatusega. 

3. Tagasisidet analüüsitakse ja vajadusel tehakse muudatused p.2 toodud aspektidesse.