Õppeprogrammi kvaliteedi tagamise tingimused ja protseduurid

1. Õppeprogramm koostatakse vastavuses Eesti täiskasvanute koolitamise seadusega, kvalifikatsiooni tõstmise programmide ettevalmistamise juhenditega, kvalifikatsiooni tõstmise standarditega, samuti kvalifikatsiooni tõstmise korraldamise tingimuste ja korraga kutsealases õppeasutuses. 

2. Õppekava peab sisaldama järgmist infot: 

2.1. õppekava nimetust;

2.2. õppekava eesmärki ja koolitamise saavutatavaid eesmärke; 

2.3. sihtrühma ja selle koolitamise tingimusi, kui nendest sõltuvad koolitamisest saavutatavad tulemused; 

2.4. koolitamise üldmahtu ja struktuuri: auditooriumitöö, iseseisva töö ja praktilise töö mahtu; 

2.5. koolitamise sisu;

2.6. rakendatavaid koolitusmeetmeid ja õpikeskkonna kirjeldust; 

2.7. iseseisva töö kirjeldust ja õppematerjalide loetelu, kui need on vajalikud õppekava läbimiseks; 

2.8. koolitamise lõpetamise tingimusi: tema tulemuste hindamise meetodid ja kriteeriumid ja väljastatavad lõppdokumendid; 

2.9. kvalifikatsiooni, õppetöö või töökogemuse kirjeldust, mis on vajalik koolitamise lõpetamiseks.  

3. Õppekavad on kättesaadavad  DKLex ACADEMY saidil.