DKLex ACADEMY koolitusele vastuvõtmise tingimused ja kord

1. Koolitusele registreerimine toimub vastava vormi täitmisega koolitust läbida sooviva isiku poolt veebisaidil https://dklex.academy või sellel märgitud e-posti või telefoni teel. Samuti võib koolitusele kirja panna meie ärikooli kontorites. 

2. Õppetööd võivad alustada isikud, kes olid lülitatud DKLex ACADEMY OÜ õpperühma ning on maksnud koolituse hinna või esitanud firma või asutuse koolituse maksmist kinnitava kirja.

3.Koolitust läbida soovival isikul on õigus saada täiendavat infot meie ärikoolilt või kontaktisikult, kes on märgitud koolituse leheküljel.  

4. Õppetöö alustamiseks vajalikud tingimused (nende olemasolul) avaldatakse vastavas kvalifikatsiooni tõstmise õppekavas. 

5. Kursuste osalejate isikuandmeid kogutakse nende kursuste korraldamisega seotult kahepoolse kokkuleppe alusel ning neid ei edastata kolmandatele isikutele. Neid andmeid kogutakse Eesti isikuandmete kaitse seaduse põhimõtetest lähtudes. 

6. Õppetöö toimub suuremas osas meie ärikooli kontorites aadressil: Tartu mnt 56-2, Tallinn, Eesti Vabariik või renditud ruumides, kus võib kasutada koolituseks vajalikku seadmestikku ja tehnilisi vahendeid. Samuti toimuvad DKLex ACADEMY OÜ koolituskursused kaugõppe vormis.