Õpikeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. DKLex ACADEMY õppekavad on avaldatud  DKLex ACADEMY saidil: https://dklex.academy

2. DKLex ACADEMY korraldab kaugõpet Zoom programmi kasutamisega - kaugloengute jaoks ja Bitrix24 programmi kasutamisega– materjalide säilitamiseks ja nendele juurdepääsuks. Samuti toimub koolitus traditsiooniliste loengute vormis vastavates ruumides.   

3. Loengute vahel pakutakse kuulajatele piisavalt puhkeaega. Loengutel tagatakse kuulajad vee ja teega. 

4. Loenguruume tuulutatakse vaheaegadel hügieeni eesmärkidel. 

5. Covid-19 perioodil toimub koolitus kaugõppe vormis. Kursusel osalejatele antakse vajalikud juhised kaugõppes osalemiseks.