Koolituse hinna tagastamise tingimused ja kord

1. Õppetasu tagastatakse täies uletuses, kui kuulaja keeldub koolitusest vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust. 

2. Õppetasu tagastatakse täies uletuses, kui DKLex ACADEMY OÜ ei suuda oma süü tõttu koolitust korraldada. 

3. Õppetasu tagastatakse kuulaja poolt märgitud arvele.