Juurdepääs teadmistebaasile :

Praktikum


Praktiliste oskuste rakendamine.

IT-lahendused


AML-ohvitseri kabinet kontrolli protsesside visualiseerimise ja mõistmisega. Olemasolevate IT-lahenduste ja aktuaalsete riskide avastamismeetodite rakendamine.

Praktiline info


Juurdepääsu pakkumine juhenditele ja kehtivale seadusandlusele meie CRM´s (klientidega vastastike suhete juhtimise süsteem).

Testimine


Kohustuslik eksami sooritamine läbitud teemade põhjal.