Õppekursusest väljaarvamise tingimused ja kord

1. Osalejad, kes on toime pannud tõsise distsipliinirikkumise, kes puuduvad loengutelt mõjuva põhjuseta või ei suuda läbida õppekava muudel põhjustel, võidakse välja arvata. 

2. Samuti võib õppetööd katkestada osaleja isikliku palve alusel.