Praktikum

Kestus: 4 akadeemilist tundi

Väljatöötatud ülesanded ja hüpoteetilised juhtumid võimaldavad omandatud teadmisi praktikas rakendada dokumentide analüüsimiseks ja riskide tuvastamiseks. Praktikum võimaldab osalejal uurida ka valitsusasutustega suhtlemise praeguseid aspekte, saates teateid tuvastatud riskide kohta