AML-i ohvitseride kursus
koosneb 8 moodulist :

Kursuse kontseptsioon

AML-ohvitseri kursuse kontseptsioon

DKLex ACADEMY OÜ korraldab AML-ohvitseri spetsialiseerumise koolituskursuseid. Kursuse programm on välja töötatud eesmärgiga saada kvalifikatsioon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Praktilises tegevuses saadud teadmised ja kogemused on vajalikud AML-ohvitseride poolt oma kohustuste täitmiseks kooskõlas kehtiva seadusandluse kõrgete standardite ja nõuetega. Rahapesu tõkestamist reguleeritakse nii kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel, kui ka eraldi riikide poolt. Mistõttu näeb antud kursus ette relevantsete rahvusvaheliste standardite, muuhulgas FATF soovituste uurimist. Samuti Euroopa Liidus rahapesu tõkestamise realiseeritud standardite paremaks mõistmiseks õpitakse EL aktuaalsetes direktiivides esitatud põhimõtteid.

Meie AML-ohvitseri kursuse eelised

Meie õppejõud on praktiseerivad spetsialistid, kes on alati valmis jagama oma kogemusi. Kursuse programm on välja töötatud maksimaalselt mugavaks materjali omandamiseks. Lülitab endasse nii auditooriumi tööd loengute vormis, kui ka iseseisvat materjalide õppimist, samuti praktilisi tunde ja kaasaegsete IT-tehnoloogiate töötamise demonstreerimist. Koolituse lõppedes läbivad kõik kuulajad kohustusliku eksami. Eksam koosneb teoreetilistest küsimustest ja praktilisest osast. Eksami eduka sooritamise korral saab kuulaja vastava tunnistuse.

AML-ohvitseri kursuse programmist

AML-ohvitseri koolituskursus võib leida nõudluse nii rahapesu tõkestamise valdkonnas töötada soovivate seas, kui ka juba töötavate spetsialistide seas, kes tahavad tõsta oma teadmiseid ja kogemusi kõrgemale tasemele. Koolituse eesmärk — pakkuda mitte ainult teoreetilisi teadmiseid antud valdkonnas, vaid anda ka praktilisi kogemusi seadusevastase tegevuse riskide kogumisel ja nende hindamisel. Samuti tutvuvad kuulajad uute kaasaegsete lahendustega rahapesu tõkestamise valdkonnas, aktuaalsete IT-süsteemidega, andmebaasidega ja muude vahenditega, millede kasutamine võimaldab AML-ohvitseril tegutseda kiiresti ja efektiivselt.

Tulemusel omandab kuulaja:
 1. 1. blockchain tehnoloogia põhimõtete üldise mõistmise;
 2. 2. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtted, muuhulgas vajalike AML/KYC-protseduuride korraldusstandardid;
 3. 3. oskuse analüüsida riskide kohta saadud infot;
 4. 4. teadmiseid ja oskuseid määrata kindlaks erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide liike;
 5. 5. oskuse õigesti vormistada vastavat, seadusega ettenähtud juhtudel avastatud riskide kohta käivat infot ja kontakteeruda reguleerivate organitega;
 6. 6. oskuse juurutada kaasaegseid IT-tehnoloogiaid rahapesu tõkestamise valdkonnas.
 • KYC-protseduur
 • -
 • AML-poliitika

 • Juhtimisnõustamine
 • -
 • Õigusalane reguleerimine
 • -
 • Praktiline realiseerimine
 • -
 • IT-lahendused
 • -
 • Koostöö juhtkonna ja riigiorganitega
 • -
 • Praktilised ja teoreetilised kogemused

Reguleerimisala
rakendus :

Teoreetilised teadmised :

Kursuse teoreetiline osa on püstitanud eesmärgiga anda kuulajatele aktuaalseid teadmiseid rahapesu tõkestamises kehtivatest normidest ja standarditest, samuti AML-ohvitseri ülesannetest ja kohustustest.

Saadud teadmised annavad reaalse ettekujutuse olemasolevatest , EL ja Eestis kehtivatest rahvusvahelistest rahapesu tõkestamise standarditest. Aktuaalsed küsimused, olemasolevate IT-vahendite ja kättesaadavate lahenduste tundmine, riskianalüüsi kaasaegsed meetodid ja põhimõtted - on aluseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste efektiivseks täitmiseks.

Praktilised oskused :

Kursuse praktiline osa on suunatud praktiliste oskuste koolitusele rahapesu tõkestamise valdkonnas, muuhulgas olemasolevate IT-lahenduste ja riskide väljaselgitamise aktuaalsete meetodite rakendamiseks.

Täna on taoline omandatud kogemus eriti väärtuslik, kuna maailmas karmistatakse kõikjal rahapesu tõkestamise norme ning kogenud spetsialistid on antud valdkonnas väga nõutud. Haritud AML-ohvitser suudab mitte ainult avastada potentsiaalseid riske, vaid suudab välja töötada ja juurutada firmas seaduse nõuetele vastava rahapesu tõkestamise süsteemi.KAUGÕPE

Ärikool DKLex ACADEMY pakub kaugõppeprogramme vastavalt Euroopa Kaugõppe Assotsiatsiooni standarditele (EADL). Pärast koolitusprogrammi läbimist saavad õpilased ärikooli DKLex ACADEMY tunnistuse koos EADL ja ISO 29990 haridusstandardite kinnitusega.

ISO 29990